Test Selectivitat

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2010 SÈRIE 1

Respon les següents preguntes

a) 180
b) 144
c) 120
d) 80

a) 460,7 g
b) 460,5 g
c) 460,6 g
d) 460,4 g

a) 0,016 mm/s
b) 0,16 mm/s
c) 1,6 mm/s
d) 16 mm/s

a) 100,5 kg
b) 1005 kg
c) 181,9 kg
d) 1819 kg

a) 89,6%
b) 92%
c) 92,6%
d) 94,4%

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)146,1 Nm b)13,5 kg/h c)0,4789 d)38,12 L
a)114,6 Nm b)17,2 kg/h c)0,7489 d)12,38 L
a)114,6 Nm b)10,8 kg/h c)0,4789 d)38,12 L
a)126,6 Nm b)10,8 kg/h c)0,4789 d)38,12 L

a)426,4 W b)3628 W·h c)0,5941 d)0,76€
a)466,8 W b)3270 W·h c)0,5941 d)1,66€
a)466,8 W b)3268 W·h c)0,5941 d)0,66€
a)517,6 W b)3268 W·h c)0,5941 d)0,66€

a) b)Posició 1=4,6 A; Posició 2=2,3 A c)Posició 1=2116 W; Posició 2=529 W
a) b)Posició 1=6,6 A; Posició 2=7,3 A c)Posició 1=1216 W; Posició 2=295 W
a) b)Posició 1=3,6 A; Posició 2=5,3 A c)Posició 1=2762 W; Posició 2=374 W
a) b)Posició 1=4,6 A; Posició 2=3,3 A c)Posició 1=3415 W; Posició 2=427 W