Test Selectivitat

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT SETEMBRE 2010 SÈRIE 2

Respon les següents preguntes

a) 7560
b) 3780
c) 5040
d) 2520

a) Sn=414; Cu=13,5
b) Sn=414; Cu=22,5
c) Sn=427,5; Cu=22,5
d) Sn=427,5; Cu=13,5

a) 35
b) 36
c) 37
d) 38

a) 198,9 Ω
b) 18,89 Ω
c) 1,989 Ω
d) 0,1989 Ω

a) 75%
b) 66%
c) 33%
d) 25%

a)

b)

c)

d)

a)1,754 Nm b)72,32% c)Eelec=228,3 W·h; Edis=74,64 W·h d)c=0,027€
a)1,532 Nm b)67,19% c)Eelec=210,8 W·h; Edis=69,16 W·h d)c=0,019€
a)1,532 Nm b)67,19% c)Eelec=228,3 W·h; Edis=74,64 W·h d)c=0,027€
a)1,754 Nm b)69,48% c)Eelec=210,8 W·h; Edis=69,16 W·h d)c=0,019€

a)Imàx=1,5 A; Imín=0,5 A b) c)PRmàx=13,1 W; PPmàx=7,3 W
a)Imàx=1,4 A; Imín=0,45 A b) c)PRmàx=12,5 W; PPmàx=6,8 W
a)Imàx=1,2 A; Imín=0,3 A b) c)PRmàx=10,8 W; PPmàx=5,4 W
a)Imàx=1,3 A; Imín=0,4 A b) c)PRmàx=11,7 W; PPmàx=6,2 W

a) b) c) d)F0= 0; F=3874
a) b) c) d)F0= 0; F=3874
a) b) c) d)F0= 3874; F=3874
a) b) c) d)F0= 3874; F=0

a)Pm=3,54 kW; Γm=21,24 Nm b)ηred=64,47% c)Pdis=2063 W
a)Pm=3,54 kW; Γm=21,24 Nm b)ηred=62,89% c)Pdis=2031 W
a)Pm=2,76 kW; Γm=18,96 Nm b)ηred=61,91% c)Pdis=2009 W
a)Pm=2,76 kW; Γm=18,96 Nm b)ηred=60,91% c)Pdis=1999 W