Test Selectivitat

QÜESTIONARI DE SELECTIVITAT JUNY 2010 SÈRIE 4

Respon les següents preguntes

a) 215 unitats
b) 450 unitats
c) 565 unitats
d) 900 unitats

a) ± 2,5%
b) ± 5%
c) ± 10%
d) ± 15%

a) 8 min^-1
b) 72 min^-1
c) 472 min^-1
d) 450 min^-1

a) 149,5 g/km
b) 14,95 g/km
c) 282,6 g/km
d) 28,26 g/km

a) 3
b) 4
c) 6
d) 10

a)

b)

c)

d)

a)15,76 kg b)67,65 W c)0,2263 d)Edis=9641 J
a)12,32 kg b)67,65 W c)0,2263 d)Edis=6941 J
a)21,23 kg b)67,65 W c)0,4654 d)Edis=9641 J
a)19,21 kg b)67,65 W c)0,3729 d)Edis=6941 J

a)3,064 m b)1257 N c)67,32 MPa d)3,885·10^-3
a)3,457 m b)1257 N c)79,25 MPa d)3,746·10^-3
a)3,064 m b)1526 N c)77,70 MPa d)3,885·10^-3
a)3,785 m b)1863 N c)86,12 MPa d)4,645·10^-2

a)5429 kJ b)I=0,8123 A; R=321,7 Ω c)Pc=48,21 W d)L=456,7 m
a)5249 kJ b)I=0,7924 A; R=290,3 Ω c)Pc=41,69 W d)L=410,3 m
a)6482 kJ b)I=0,7824 A; R=285,7 Ω c)Pc=37,45 W d)L=394,5 m
a)4953 kJ b)I=0,6574 A; R=246,8 Ω c)Pc=29,32 W d)L=336,8 m

a)117,7 kJ b)9415 W c)0,7846 d)2585 W
a)109,4 kJ b)9236 W c)0,7432 d)2487 W
a)123,6 kJ b)9415 W c)0,7882 d)2603 W
a)152,2 kJ b)9828 W c)0,8094 d)2741 W